Удирдах зөвлөл
“Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг бэхжүүлэх нь” төслийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн   Төслийн удирдах зөвлөл (ТУЗ) нь төслийн үйл ажиллагаа жилийн төлөвлөгөө, төслийн баримт бичигт тусгагдсаны дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд хяналт тавина. ТУЗ-ыг Хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлага (Төрийн байгуулалтын Байнгын хорооны дарга) даргалах бөгөөд ТУЗ төслийн үр дүнг хүртэгчид, нийлүүлэгчээс бүрдэнэ. ТУЗ 6 сард нэг удаа хуралдана. ТУЗ нь ажлын төлөвлөгөө, төсөв, төслийн баримт ...
Нийт: 260004Өнөөдөр: 521
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.