Хуулийн тухай хуулийн төсөлд хийсэн үр нөлөөний шинжилгээний ажлын нэгдсэн тайлан
Харгалзах огноо: 2016-01-25|Уншсан : 90
Оруулсан огноо: 2016-01-25|Уншсан : 90
Нийт: 269414Өнөөдөр: 245
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.