Хуулийн тухай хуулийн төсөлд хийсэн үр нөлөөний шинжилгээний ажлын нэгдсэн тайлан
Харгалзах огноо: 2016-01-25|Уншсан : 70
Оруулсан огноо: 2016-01-25|Уншсан : 70
Нийт: 195662Өнөөдөр: 76
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.