Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн V бүлгийн (хөрөнгө буцаан олгох) хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
Харгалзах огноо: 2016-01-25|Уншсан : 37
Оруулсан огноо: 2016-01-25|Уншсан : 37
Нийт: 205530Өнөөдөр: 65
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.