Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн V бүлгийн (хөрөнгө буцаан олгох) хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
Харгалзах огноо: 2016-01-25|Уншсан : 50
Оруулсан огноо: 2016-01-25|Уншсан : 50
Нийт: 269400Өнөөдөр: 231
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.