Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн V бүлгийн (хөрөнгө буцаан олгох) хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
Харгалзах огноо: 2016-01-25|Уншсан : 34
Оруулсан огноо: 2016-01-25|Уншсан : 34
Нийт: 195658Өнөөдөр: 72
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.