Цаг үеийн мэдээлэл
1.   Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төслийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны үйл ажиллагааг сурталчлах теле-сурталчилгаа бэлтгүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээд (хувь хүн, баг)-ийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   2.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Өргөдлийн байнгын хорооны үйл ...
Өргөдлийн Байнгын Хорооны 2014 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор Төрийн байгууллагуудаас иргэний өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар холбогдох хуулийн төсөл боловсруулах, мэдээллийн нэгдсэн систем, сан бий болгох, техник технологийн нийтлэг шийдэл, стандарт нэвтрүүлэхтэй холбогдсон судалгааг хийж, санал дүгнэлт, шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ...
1.   Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төслийн хүрээнд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг судалж, үнэлгээ хийх, санал зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг сонирхлоо илэрхийлсэн мэдүүлэг ирүүлэхийг урьж ...
1.   Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төслийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны үйл ажиллагааг сурталчлах теле-сурталчилгаа бэлтгүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээд (хувь хүн, баг)-ийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 2.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Өргөдлийн байнгын хорооны үйл ...
Тус төслийн 3 дахь буюу “Иргэд ба сонгогдсон төлөөлөгчдийн харилцааг бэхжүүлэх” зорилтын хүрээнд төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах чиглэлээр Өргөдлийн байнгын хорооны чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр тусгасан байдаг. Энэ хүрээнд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж буй үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг судлах, үнэлгээ хийх, цаашид боловсронгуй болгох санал, дүгнэлт боловсруулахад Өргөдлийн байнгын хороонд дэмжлэг ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн Vбүлэг (Хөрөнгө буцаан олгох арга хэмжээ)-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх багийн гишүүдэд дараах ерөнхий шаардлага тавигдана.  Эрх зүй, төрийн удирдлага, засаглал, ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн II бүлэг (Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ)-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх багийн гишүүдэд дараах ерөнхий шаардлага тавигдана.  Эрх зүй, төрийн удирдлага, засаглал, ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Улсын Их Хурлаас баталсан хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг олон нийтэд хүргэх, хуулийн төслийн зүйл, хэсэг, заалтын хөдөлгөөнийг хянах зорилгоор хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн цахим хувийн хэргийн болон төслийн хэлэлцүүлгийн цахим бүртгэлийн програм хангамж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх ...
Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн (НҮБХХ) хамтран хэрэгжүүлж байгаа "Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь" төслийн хүрээнд ажилласан эрдэмтэн, судлаачдын багаас энэхүү судалгааг бэлтгэн гаргав. Тус багийн бүрэлдэхүүнд Удирдлагын академийн Удирдахуйн ухааны сургуулийн дэд захирал, профессор, доктор (Sc.D) Ч.Энхбаатар багийн ахлагчаар, Монгол Улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн захирал,профессор, доктор (Ph.D)Д.Солонго, Монгол ...
Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсанаас хойш 20 гаруй жил өнгөрчээ. Ихэнх улс орны үндсэн хууль ийм урт хугацаанд мөрдөгдөж чаддаггүй тул энэ нь өөрөө  чухал ололт юм. Үндсэн хуулийн ерөнхий зорилт нь ардчилсан нийгэмд шилжих, хүний эрхийг хамгаалах,зах зээлийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хууль зүйн үндсийг бий болгох явдал байсан гэж энэ үйл явцад гар бие оролцсон хүмүүс дүгнэдэг. Үндсэн хууль батлагдсанаас хойш 20 гаруй жилд Монгол Улс ихээхэн өөрчлөгдсөн билээ. Тухайлбал улс ...
Улсын Их Хурлын даргын 2013 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 27 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлыг судалж санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хуралдаан өнөөдөр үдээс хойш болж, хуралдааныг ажлын хэсгийн ахлагч, УИХ-ын дэд дарга Л.Цог даргалан хуралдуулав.   Ажлын хэсгийн хуралдаанаар НҮБ-ын төслийн санхүүжилтээр хийгдэж байгаа “Ардчилсан засаглалын институцийн хөгжил: Сургамж ба шинэтгэлийн санал” судалгааны явцын тайлан, ...
Монгол Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Авлигатай тэмцэх газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооноос хамтран “Монгол Улсад авлигатай тэмцэх, үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх” хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэх үндэсний чуулганыг 1 дүгээр сарын 10-ны 09.00 цагаас Төрийн ордны “Б” танхимд зохион байгуулах гэж байна. Үндэсний чуулганд Улсын Их Хурлын гишүүд, Засгийн газрын гишүүд, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Үндсэн хуулийн цэц, Төрийн албаны ...
Ангиллууд
Нийт: 269420Өнөөдөр: 251
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.