Цаг үеийн мэдээлэл
Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох явцад иргэдийн оролцоог хангах, төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлэх, санал бодлыг тусгах замаар хууль тогтоомжийн үндэслэл, хэрэгжилт үр нөлөөг сайжруулах нэг зорилго бүхий  Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийн төсөл /шинэчилсэн найруулга/-ын анхны хэлэлцүүлгийг 2015 оны 5-р сарын 21-ны өдөр УИХ-ын чуулганаар хийлээ. Төслийг УИХ-ын чуулганы хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хэсгийн ахлагч ...
Улсын Их Хурал, Швейцарийн Хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” (MON-13/101) болон “Иргэдийн ороцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” (MON-13/102) төслийн нягтлан бодогч сонгон шалгаруулж авах гэж байгаа тул мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.  Төслийн нягтлан бодогчид дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:   ·        Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийг нягтлан бодох бүртгэл, ...
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд “Парламент ба иргэдийн харилцааг бэхжүүлэхэд сэтгүүлчдийн оролцоо” сэдэвт сургалтыг Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр өнөөдөр /2015.04.18/  зохион явууллаа. Тус сургалтад Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг сурвалжлах эрх бүхий телевиз, өдөр тутмын сонин, мэдээллийн сайтын нийт 80 орчим сэтгүүлч оролцож, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд ...
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооноос Засгийн Газраас өргөн барьсаны дагуу энэ хаврын чуулганаар хэлэлцэгдэх "Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай" буюу “Хуулийн тухай” хэмээнмэргэжилтнүүдийн дунд нэрлээд буй төслийн цуврал хэлэлцүүлэг өрнүүлж байгаа билээ. Тус хуулийн төслийг боловсруулж эхлэхээс зөвлөх баг, судалгаагаар хангах, олон нийтийн оролцоог хангах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулахад Улсын Их ...
Улсын Их Хурлын Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Төслийн хүрээнд “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, мэдээлэл авах эрхийг хэрэгжүүлэх чиглэлээрх сайн туршлага, санаачилгууд” зөвлөлдөх уулзалтыг өнөөдөр / 2014.12.24 / Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд зохион байгууллаа. Уулзалтыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Төслийн үндэсний захирал Б.Болдбаатар нээж үг ...
REQUEST FOR PROPOSAL  The United Nations Development Programme (UNDP) Mongolia is seeking qualified service provider(s) to conduct the Monitoring Study of the Implementation of the Law on Information Transparency and Right to Information (LITRI).   The detailed information can be found in the Request for Proposal UNDP/RFP/2014/010which is available at the procurement page of the UNDP Mongolia website:  http://www.mn.undp.org/content/mongolia/en/home/operations/procurement.html   The ...
Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо, Нээлттэй нийгэм форум, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Нийтийн сонсголын тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг өнөөдөр /2014.10.03/ Төрийн ордонд зохион байгуулж байна. Улсын Их Хурлын гишүүн, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга А.Бакей хэлэлцүүлгийг нээж хэлсэн үгэндээ, олон нийтийн хэлэлцүүлгийн эргэх холбоо байхгүй гэж хэлж болохоор байна. Тийм учраас шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангах нь ардчиллыг ...
Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд улс төрийн нам, түүний  санхүүжилтийн тухай хуулийн төслийн зарим асуудлыг гүнзгийрүүлэн судлах зөвлөх баг сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд гүйцэтгэх бөгөөд багийн гишүүдэд дараах ерөнхий шаардлага ...
Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд хууль боловсруулах ажиллагаанд оролцоог хангах, иргэд, байгууллага, олон нийтийн санал авах практикийг судлах зөвлөх сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.   Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд гүйцэтгэх бөгөөд багийн гишүүдэд дараах ерөнхий ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээндУлсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны мэдээллийн удирдлагын систем (вэбсайт, дотоод програм хангамжийн систем) боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тулзөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.  Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд гүйцэтгэх бөгөөд дараах ерөнхий шаардлага тавигдана. ...
Монгол Улсын Их Хурал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийн хүрээнд хууль боловсруулах үйл явц болон төрийн байгуулалттай холбоотой хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.  Зөвлөх нь хувь хүн байх бөгөөд дараах шаардлага тавигдана. - Хууль, эрхзүйн ...
Улсын Их Хуралд 2014 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн “Хяналтын тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг өнөөдөр /2014.05.14/ Төв аймгийн Зуун мод суманд боллоо. Энэхүү хэлэлцүүлгийг “Хяналтын тухай” хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны ажлын хэсэг, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газар, Төв аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран зохион байгуулав.  Монгол Улсын Их Хурал, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран ...
Ангиллууд
Нийт: 269425Өнөөдөр: 256
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.