Танилцуулга
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар хамтран “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслийг 2013 оны 3 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь 2012-2016 онд Монгол улсад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ардчилсан засаглалын салбар дахь НҮБХХ ба Монгол улсын Засгийн газрын хамтын ажиллагааны нэг хэсэг юм. НҮБХХ-ийн Хөгжлийн бодлогын товчооны тэргүүлсэн засаглалын баг Монгол улсад 2012 оны 10 дугаар ...
Нийт: 260006Өнөөдөр: 523
Олон нийтийн холбоосууд

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.